logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Vlada usvojila odluku o refundiranju troškova za laboratorijske analize - Besplatne kontrole kvaliteta alkoholnih pića, maslinovog ulja, meda, eteričnih ulja...

Vlada je na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, usvojila odluku da refundira 100% troškova za laboratorijske analize vina, jakih alkoholnih pića, maslinovog ulja, meda, eteričnog ulja i prerađenih proizvoda od voća, povrća i žitarica.

 

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je saopšteno da su inicijativu da se zbog specifičnih okolnosti nastalih usljed pandemije oslobode od obaveze plaćanja naknade za kontrolu kvaliteta, uputili proizvođači vina i jakih alkoholnih pića.

"Budući da je riječ o osjetljivim vidovima proizvodnje i još nedovoljno iskorišćenom potencijalu kojim raspolažemo, sa namjerom da podstaknemo male proizvođače da redovno kontrolišu kvalitet i stavljaju u promet svoje proizvode, Agrobudžetom se već duži niz godina proizvođačima daje podrška od 50% troška za laboratorijsku analizu ovih proizvoda", navodi se u saopštenju.

Osim navedenih vidova proizvodnje, kako je saopšteno iz Ministarstva, od ove godine za podršku mogu da apliciraju i proizvođači prerađenih proizvoda od voća, povrća i žitarica, koji proizvode, obrađuju i prerađuju male količine primarnih proizvoda iz sopstvene proizvodnje.

"Kontrola kvaliteta vina, jakih alkoholnih pića i maslinovog ulja podrazumijeva laboratorijsku analizu fizičko-hemijskih svojstava i organoleptičku, senzornu ocjenu, i obavlja se po zahtjevu proizvođača svake godine prije stavljanja proizvoda u promet", objasnili su iz Ministarstva.

Oni su dodali da se u zavisnosti od broja parametara koji se analiziraju i od vrste proizvoda, cijena laboratorijske analize jednog uzorka kreće od 35 do 120 EUR.

"Kontrola kvaliteta je važan segment proizvodnog procesa sa aspekta bezbjednosti hrane, implementacije politike kvaliteta i sa aspekta intergacionog procesa i suzbijanja nelegalnog tržišta", naveli su predstavnici tog Vladinog resora.

Oni su dodali da je ostvaren značajan napredak u pogledu legalizacije proizvodnje, odnosno registracije proizvođača i evidentiranja njihove proizvodnje u relevantnim registrima.

U poslednjih deset godina, kako su objasnili, broj registrovanih proizvođača vina, koji kontrolišu kvalitet svojih proizvoda radi stavljanja u promet, povećan je sa četiri subjekta na 118.

"Registrovano je 40 proizvođača jakih alkoholnih pića. U Registar proizvođača maslinovog ulja evidentirano je osam uljara, koji osim sopstvenih maslina obavlja uslužnu preradu maslina svih ostalih crnogorskih maslinara", kazali su iz Ministarstva.

U Registar proizvođača meda i pčelinjih proizvoda evidentirano je više od 1,8 hiljada pčelara.

Zbog privremenih mjera uvedenih za vrijeme trajanja pandemije, proizvođači su poslovali u otežanim uslovima i nijesu bili u mogućnosti da u određenom periodu plasiraju na tržište svoju proizvodnju iz prošle godine, pa im je u nastalim okolnostima svaki izdatak bez zarade zapravo značajno finansijsko opterećenje.

"Stoga, uvažavajući navedene izazove, Vlada je usvojila predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja o izmjeni odredbe Agrobudžeta za ovu godinu, u mjeri Uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, na način da se proizvođačima koji zadovoljavaju propisane uslove, umjesto 50% refundira 100% za laboratorijsku analizu vina, jakih alkoholnih pića i drugih predmetnih proizvoda, pri čemu je najveći iznos podrške 300 EUR po proizvođaču", objasnili su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da su i analize povrća i voća kroz ovogodišnji monitoring bezbjednosti hrane, koji sprovodi Uprava za bezbjednost hrane, bile besplatne za proizvođače.

 

 

Izvor: ekapija.com