logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Počela sa radom novoopremljena Carinska laboratorija za analizu nafte i naftnih derivata

Uprava carina je uspješno okončala projekat koji predstavlja prvi korak ka modernizaciji Carinske laboratorije. Kao jedna od korisnica sektorske budžetske podrške EU (IPA SBS IBM 2015),

 

u okviru Projekta "Podrška Strategiji integrisanog upravljanja granicom", realizovala je nabavku opreme za Carinsku laboratoriju za analizu mineralnih ulja i naftnih derivata.

Kako su naveli u upravi ovim je postignut značajan iskorak u dostizanju evropskih standarda u carinskoj oblasti u okviru Pregovaračkog poglavlja 29 "Carinska unija". Uprava carina veoma cijeni podršku koju EU u kontinuitetu pruža carinskoj službi, kako u razvoju carinske laboratorije, tako i u jačanju kapaciteta u drugim oblastima carinskog djelovanja.

Nova, savremeno opremljena laboratorija, omogućava profesionalno obavljanje fizičko-hemijskih analiza visokorizične akcizne robe i davanje stručnih mišljenja o svrstavanju navedene vrste proizvoda u Carinsku tarifu, te time obezbjeđuje pravilan obračun carinskih dažbina i implementaciju trgovinske politike. Takođe, Carinska laboratorija svojim radom značajno unapređuje borbu protiv sive ekonomije podrškom u sprječavanju nezakonitog prometa roba, prevara ili nedozvoljenog tržišnog ponašanja.

Pored najsavremenije opreme za analizu mineralnih ulja i naftnih derivata koja je instalirana u Carinskoj laboratoriji, Uprava carina posjeduje i nove "mobilne analizatore za goriva" kojim će se na terenu vršiti brze analize nafte i naftnih derivata.

Razvojem Carinske laboratorije uz kvalifikovane i sertifikovane službenike, Uprava carina će nastaviti da ostvaruje svoju, kako kontrolnu tako i zaštitnu ulogu u međunarodnoj trgovini.

Ovom prilikom Uprava carina izražava veliku zahvalnost Evropskoj uniji na podršci u razvoju Carinske laboratorije.

 

 

Izvor: ekapija.com