logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uprava carina analizirala kvalitet nafte i naftnih derivata - Šest kontrolisanih uzoraka bez nepravilnosti

Mobilni timovi Uprave carina do sada su na terenu analizirali šest uzoraka nafte i naftnih derivata, pri čemu nijesu utvrđene nepravilnosti po pitanju vrste robe, saopšteno je iz te institucije.

 

Oni su Dnevnim novinama objasnili da, mobilni analizatori obezbjeđuju brzo otkrivanje nepravilnosti na terenu, što doprinosi sprečavanju nezakonitog prometa robe, prevara ili nedozvoljenog tržišnog ponašanja.

"Službenici, shodno ovlašćenjima, obavljaju uzorkovanje i analizu kako na graničnim i unutrašnjim ispostavama, tako i na cjelokupnom carinskom području Crne Gore", rekli su u Upravi koja je nedavno otvorila Carinsku laboratoriju za analizu nafte i naftnih derivata.

Oni su naveli da se analize sprovode u cilju pravilnog svrstavanja proizvoda u carinsku tarifu, na osnovu čega se obavlja pravilan obračun carinskih dažbina.

"Carinska laboratorija se ne bavi kontrolom kvaliteta goriva, pa samim tim neće biti analiziran svaki litar goriva, već shodno analizi rizika i sumnje carinskog službenika u vrstu robe obavlja se uzorkovanje i uzorak dostavlja laboratoriji na analizu", objasnili su predstavnici Uprave, dodajući da laboratorija nije povezana sa istraživanjima nafte i gasa u crnogorskom dijelu Jadrana.

Službenici laboratorije su prošli obuke za rad na aparatima za analizu nafte i mineralnih ulja.

"Obuke su održala stručna lica, nakon kojih su službenicima dodijeljeni sertifikati. Obuke i analize su obavljane na konkretnim uzorcima naftnih derivata i nijesu pokazale nepravilnosti", rekli su u Upravi carina.

U njihovoj laboratoriji trenutno rade tri službenice koje se isključivo bave analizama u laboratoriji.

"Za terenski rad su obučeni i sertifikovani mobilni timovi i carinski inspektori na graničnim i robnim ispostavama koji savremenim uzorkivačima obavljaju uzorkovanje nafte i naftnih derivata", zaključili u Upravi.

 

 

Izvor: ekapija.com