logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Poliklinika je implementirala sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba uspješno je implementirala i certificirala sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

 

Usvajanje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka za Polikliniku koja joj pomaže u poboljšavanju sveukupne uspješnosti, zadovoljavanju zahtjeva iz propisa, povećanju zadovoljstva pacijenata, smanjenju rizika te prepoznavanju prilika u poslovanju, osiguranju nadzora nad poslovanjem kao i opredijeljenosti k osiguranju kontinuiranog poboljšanja.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kroz definiranje vizije, misije, strategije kao i politike kvalitete poslovanja iskazuje svoju visoku opredijeljenost prema utvrđivanju zahtjeva i potreba pacijenata kao i zahtjeva svih ostalih zainteresiranih strana. Poliklinika konstantnim preispitivanjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana proizašlih iz konteksta, provodi stalno strateško preispitivanje kako bih održala usmjerenost na povećanje zadovoljstva pacijenata.

 

 

Izvor: poliklinika-djeca.hr