logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

14. konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji

Hrvatsko mjeriteljsko društvo i European Centre for Laboratory Excellence organiziraju 14. konferenciju o mjeriteljstvu i akreditaciji 28. svibnja 2019. godine.

 

Ovogodišnji je moto Svjetskoga dana akreditacije „Akreditacija – dodana vrijednost lancu opskrbe“, a Svjetskoga dana mjeriteljstva „Međunarodni sustav jedinica – fundamentalno bolji“. Cilj je konferencije pomoći korisnicima u snalaženju u labirintu normativnih dokumenata: zakona i drugih propisa u području mjeriteljstva, odnosu mjeriteljstva i akreditacije. Moto je ovogodišnje konferencije „Imamo puno podataka – trebamo korisnu informaciju“.

Nakon kratkih pozdrava i uvoda predstavnici MINGO-a, DZM-a, HGK-a, HAA-e i HZN-a upoznat će nas s pregledom ostvarenoga u 2018. i novostima u radu DZM-a u 2019., alatima unutarnjeg tržišta, ulogom mjeriteljstva u jačanju konkurentnosti gospodarstva, akreditacijom inspekcijskih tijela u području zakonskoga mjeriteljstva i novostima u HZN-u od prošle konferencije.

Sekcija Temeljno mjeriteljstvo u novom okruženju obradit će organizacijske promjene Hrvatskoga mjeriteljskog instituta i teme kao što su: redefinicija kilograma, EURAMET-ovi EMPIR projekti, uloga nacionalnih umjernih laboratorija (NUL) u sustavu temeljnoga mjeriteljstva i stalni razvoj međunarodnoga sustava jedinica.

Sekcija Zaštita potrošača s temama plan aktivnosti DZM-a u 2019. godini, ovjerna razdoblja, ovlašćivanje i izobrazba ovlaštenih mjeritelja, obveza DZM-a i zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020, digitalizacija u projektima DZM-a i predmeti od plemenitih kovina koji se stavljaju na tržište RH donijet će mnogo zanimljivih, a nadasve praktičnih informacija.

Nakon stanke za ručak slijede sekcije Tijela za ovjeravanje i DZM: Iskustva i problemi, u kojima će ovlaštena tijela govoriti o svojim iskustvima, a posebno o problemima u svakodnevnome radu. Nakon toga će predstavnici DZM-a govoriti o izvanrednim ispitivanjima vodomjera u vlastitome laboratoriju, iskustvima u primjeni pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga radi ovjeravanja i općenito o iskustvima i analizi problema u zakonskome mjeriteljstvu.

 

 

Izvor: hmd.hr