logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Povećanje integriteta lanca opskrbe na Svjetski dan akreditacije 09. lipnja

U svijetu koji je u sve većoj mjeri globaliziran, trgovina i sljedivost postaju sve problematičniji jer su lanci opskrbe sve dulji i složeniji. Akreditacija je siguran način kojim poslovni subjekti mogu dokazati kvalitetu i autentičnost svojih proizvoda na svakom koraku.

 

Ona je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije. ISO-ove međunarodne norme tu imaju važnu ulogu.
 
Za izvoz robe najčešće je potrebno dokazati sukladnost s lokalnim ili međunarodnim normama ili propisima. Zato su aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti nerazdvojno povezane, npr. ispitivanje i certifikacija. Njima se dokazuje da je roba ono što se tvrdi da jest. Akreditacija unosi dodatnu vrijednost jer osigurava nezavisnu ocjenu organizacija koje provode ispitivanje, kojom se dokazuje da su one nepristrane, osposobljene i dosljedne.

Propusti ili pogreške s tim u vezi mogu dovesti do odbijanja robe ili njezinog zadržavanja na granici, što nosi značajne financijske troškove i šteti ugledu.

Takvo dodavanje vrijednosti u lancima opskrbe tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije, koji se obilježava 9. lipnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti akreditacije.

 

ISO ima ne samo tisuće međunarodno prihvaćenih normi kojima se opisuju zahtjevi za metode ispitivanja nego i norme za rad tijela koja provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti i akreditacije.

Naprimjer, norma ISO 28000 Specification for security management systems for the supply chain (Zahtjevi za sustave upravljanja sigurnošću opskrbnog lanca) bavi se mogućim sigurnosnim problemima na svakom koraku procesa opskrbe. Akreditacijska tijela često ocjenjuju osposobljenost tijela koja se bave certifikacijom prema toj normi, provjeravajući njihov integritet i sigurnost iz svih uglova.

Još je jedan primjer norma ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija), međunarodna referentna norma za ispitne i umjerne laboratorije koji žele dokazati da su njihovi rezultati pouzdani.

To je jedna od brojnih normi u skupini normi koje je izradio ISO-ov odbor za ocjenjivanje sukladnosti (CASCO) i koja se naziva ‘CASCO Toolbox’.

Ona obuhvaća normu ISO/IEC 17020 Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju), niz ISO/IEC 17021 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja) i ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga).

Međunarodni akreditacijski forum (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), organizacije koje stoje iza Svjetskog dana akreditacije, pridonose radu ISO/CASCO-a na izradi tih normi.

Saznajte više o Svjetskom danu akreditacije 2019. i odboru CASCO.

U hrvatsku normizaciju prihvaćene su sljedeće norme koje se mogu kupiti ovdje.

 

 

Izvor: hzn.hr