logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

15. Međunarodna konferencija Kompetentnost laboratorija - Cavtat 2019.

15. Međunarodna konferencija Kompetentnost laboratorija - Cavtat 2019. će se održati od 06. do 09. studenog 2019. g. u hotelu Croatia u Cavtatu, u organizaciji CROLAB-a.

 

Tim povodom, prenosimo Vam reči organizatora u cjelosti:

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na CROLAB-ovu 15. Međunarodna konferencija Kompetentnost laboratorija - Cavtat 2019., koja će se održati od 06. do 09. studenog 2019. g. Konferencija je posvećena ulozi CROLAB-a i njegovih laboratorija-članova u hrvatskom gospodarstvu. Želja nam je uspostaviti suradnju i kontakte među laboratorijima CROLAB-a, kao i s tijelima državne uprave, te laboratorijima susjednih država, članicama i budućim članicama EU.

 

Radujem se Vašem dolasku!

 

Prof.dr.sc. Davor Zvizdić,
predsjednik CROLAB-a

 

Registracija na konferenciju

 

 

Izvor: crolab.hr