logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

HiPP Hrvatska – prva tvrtka s EMAS certifikatom u Hrvatskoj

HiPP se zalaže za uspostavljanje ravnoteže između prirode i čovjeka. U središtu pozornosti je očuvanje osnova ljudskog postojanja pažljivim čuvanjem prirodnih resursa.

 

Upravljanje okolišem unutar tvrtke kontinuirano napreduje i poboljšava razvojem odgovarajućih mjera, dok se negativni utjecaji poduzetničkih aktivnosti na okoliš smanjuju. Da bi to postigli, smjernice su uspostavljene unutar grupe i kontinuirano se razvijaju. One uključuju visoke ekološke standarde kroz usklađenost s međunarodnim sustavima upravljanja okolišem (ISO 14001 i EMAS). U tom kontekstu, HiPP razvija odgovarajuće mjere za suzbijanje klimatskih promjena, smanjenje prirodnih resursa i gubitak vrsta, s ciljem smanjenja emisija ugljika, izbjegavanje korištenja fosilnih sirovina i smanjenja potrošnje drugih resursa. HiPP zauzima proaktivan stav protiv “zelenog genetskog inženjeringa” i bavi se istraživanjem poljoprivrednih metoda u skladu s prirodom, potičući biološku raznolikost...

Nastavno na navedene vrijednosti EMAS certifikacija predstavljala bio logičan slijed u procesu kontinuiranog poboljšanja. HiPP Hrvatska d.o.o jedina je tvrtka u Republici Hrvatskoj koje se može pohvaliti EMAS certifikatom. Prva certifikacija provedena je 2018. godine, a ove godine je provedena i prva re-certifikacija! EMAS kao certifikat predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša i jamči da certificirana organizacija ima višu razinu odgovornosti prema okolišu! EMAS (eng.- ̋Eco-Management and Audit Scheme ̋) je dobrovoljni certifikacijski sustav namijenjen javnim i privatnim organizacijama koje žele procijeniti i ekološki unaprijediti svoju djelatnost kroz ocjenjivanje, izvješćivanje i poboljšanje okolišnih pokazatelja. Registracijom u EMAS, tvrka pristaje primijeniti više standarde zaštite okoliša nego što je propisano zakonom, postojano kontrolirati štetan utjecaj svoje djelatnosti na okoliš te o tome pružiti relevantne informacije javnosti i svim zainteresiranim stranama. EMAS nam jamči neovisnu i znanstveno utemeljenu procjenu /verifikaciju) i potvrdu /validaciju sustava ekološkog upravljanja. To je svojevrsna nadogradnja međunarodne norme - sustava upravljanja okolišem ISO 14001.

 

 

Izvor: Glasilo HDK