logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kako prijeći na novu ISO/IEC 17025:2017 (Iskustva i praktični savjeti)

Crolab organizira seminar naziva "Kako prijeći na novu ISO/IEC 17025:2017 (Iskustva i praktični savjeti)" koji će se održati 28. 02. 2020. u Hrvatskom inženjerskom savezu, Berislaviceva 6, 10000 Zagreb.

 

Krajem 2017. godine objavljeno je novo izdanje norme ISO/IEC 17025. Nakon dvanaest godina rada prema prethodnom izdanju ove norme, laboratoriji su se našli u situaciji da se moraju u zadanim rokovima prilagoditi novim zahtjevima. Pri tome se suočavaju s mnogim nedoumicama. Promijenila se struktura norme, uvedeni su novi zahtjevi, a neki koji su postojali sada su ispušteni ili više nisu tako jasno iskazani jer su sadržani u nekom drugim dijelovima norme.

Svrha ovog seminara je pružiti potrebne informacije o promjenama u novom izdanju norme te kako što jednostavnije prilagoditi svoj sustav upravljanja u laboratoriju, pokazati određena rješenja iz laboratorijske prakse, iz ocjeniteljske prakse kao i omogućiti slobodnu razmjenu iskustava polaznika i predavača.

 

Iz programa:

· Što je novo u novoj HRN EN ISO/IEC 17025:2017; Moramo li mijenjati cijelu dokumentaciju
· Što predstavlja pojam „dokumentirana informacija“, a što nadzor nad podacima i upravljanje informacijama
· Što je s priručnikom kvalitete i izjavom o politici kvalitete; Treba li nam i dalje dokument „Glavni popis dokumentacije“
· Postoje li i dalje tehnički voditelj laboratorija i voditelj kvalitete
· Što je to rizik od nepristranosti i kako ga prikazati; Kako prepoznati ostale rizike i prilike i kako ih obrađivati; Moramo li ukinuti proceduru „Preventivne radnje“
· Pojam valjanost umjesto kvalitete ispitnih rezultata - što se tu promijenilo;
· Što se misli pod verfikacijom ispitne opreme
· Moramo li provoditi ocjenu učinkovitosti osposobljavanja ako nije navedena kao zahtjev
· Komunikacija s HAA i rokovi prelaska

 

Kome je seminar namijenjen:

· voditeljima laboratorija; voditeljima kvalitete
· osobama zaduženim za pripremu dokumentacije za prelazak na novu normu ISO 17025
· internim auditorima
· osobama zaposlenima u laboratorijima

 

Predavači:

Olga Štajdohar – Pađen

Dugi niz godina radila je u VN laboratoriju Instituta za elektroprivredu i energetiku, prvom akreditiranom laboratoriju u Hrvatskoj od strane HAA. Od samih početaka je vodila pripremu laboratorija za akreditaciju i kasnije unaprjeđivanje i nadogradnju sustava te proširenje opsega akreditacije. Vodeći je auditor za normu ISO 9001 i autor brojnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom. Sudjeluje u radu TO Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija pri HZN koji je zadužen za normu ISO/IEC 17025. Autorica je knjige „Plivati s ISO-om i ostati živ - Što je kvaliteta i kako njome upravljati u poslovnom i privatnom životu“ te „Plivati poslovnim vodama i ostati živ – Priručnik za poduzetnike, menadžere i one koji se tako osjećaju“.

Vesna Šimunić Mežnarić

Zaposlena u Bioinstitutu d.o.o. kao voditeljica kvalitete u Laboratorijskoj djelatnosti. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden početkom 2019. za svih preko 180 metoda ispitivanja.
Područjem kvalitete bavi se petnaest godina (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 14001). Radi na razvoju spektroskopskih i kromatografskih metoda te je doktorica znanosti i znanstvena suradnica, autorica znanstvenih radova iz područja organske kemije, ekologije, te zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane.

Marija Trkmić

Voditeljica je Centralno kemijsko -tehnološkog laboratorija (CKTL) HEP-Proizvodnje d.o.o. koji je akreditiran od 2011. godine. U postupku pripreme laboratorija za prvu akreditaciju radila je na poslovima Voditelja kvalitete laboratorija. Prijelaz na akreditaciju prema novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 uspješno je proveden za cijeli opseg akreditacija (ispitivanje loživog ulja, ugljena, koksa i čvrstog biogoriva). Stručni je ocjenitelj ispitnih laboratorija za područja goriva pri Hrvatskoj i Slovenskoj akreditacijskoj agenciji.

Vjekoslav Živković

Doktor znanosti, dugogodišnji voditelj kvalitete (trenutno zamjenik voditelja laboratorija i voditelja kvalitete) u Laboratoriju za drvo u graditeljstvu na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je akreditiran od 2009. godine. Interni ocjenitelj u laboratorijima Šumarskog fakulteta i ekspert HAA za područje ispitivanja proizvoda od drva za graditeljstvo. Laboratorij je među prvima proveo tranziciju sustava upravljanja na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 tijekom redovitog nadzora u srpnju 2018.

Ana Čop

Načelnica Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, i odgovorna za shemu ispitni laboratoriji (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17043 i HRN EN ISO 15189). Doktorica je znanosti iz područja kemije, u HAA radi i kao vodeći ocjenitelj za ispitne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinske laboratorije (HRN ISO 15189). Sudjeluje u radu stručnih tijela HAA, HZN i EA. Autorica je niza radova iz područja akreditacije i fizikalne kemije.

 

 

Opširnije možete saznati na www.crolab.hr.