logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obavijest o povlačenju izvornih hrvatskih norma o prometnim znakovima

Na 29. sastanku održanom 5. veljače 2020. godine u Hrvatskom zavodu za norme, članovi HZN/TO 509, Cestovna oprema, donijeli su odluku o povlačenju bez zamjene sljedećih izvornih hrvatskih norma:HRN 1114:2002
Prometni znakovi – Tehnički zahtjevi
Traffic signs – Technical requirements

HRN 1115:2002
Prometni znakovi – Znakovi opasnosti – Oblikovanje znakova
Road signs – Danger warning signs – Design of signs

HRN 1116:2002
Prometni znakovi – Znakovi izričitih naredaba – Oblikovanje znakova
Road signs – Prohibitory or restrictive signs – Design of signs

HRN 1117:2002
Prometni znakovi – Znakovi obavijesti – Oblikovanje znakova
Road signs – Informative signs – Design of signs

HRN 1118:2002
Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Informative advence direction signs – Design

HRN 1119:2002
Prometni znakovi – Dopunske ploče – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Additional panels – Design

HRN 1120:2004
Prometni promjenjivi znakovi – Nekontinuirani – Dimenzije
Variable message signs – Discontinuous – Dimensions

HRN 1126:2002
Prometni znakovi – Oprema za ceste – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Road furniture – Design

HRN 1127:2002
Prometni znakovi – Branici, polubranici i svjetlosne oznake za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Barriers and getes at level crossings/signals and retroreflective markings – Design


Tehnički odbor HZN/TO 509, Cestovna oprema, 2002. i 2004. godine pripremio je i objavio izvorne norme o prometnim znakovima na koje je upućivao Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je novi Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama koji je stupio na snagu danom objavljivanja u Narodnim novinama broj 92/2019 od 30. rujna 2019. godine.

Novi Pravilnik ne upućuje na hrvatske norme, već se poziva na Tehničke specifikacije prometnih znakova, oznaka na kolniku, opreme za ceste, hrvatskoga cestovnog pisma, koje su sastavni dio novog Pravilnika, uključujući grafičke podloge u digitalnom obliku koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Slika za clanak o promeni normi

 

Na spomenutom sastanku početkom veljače, članovi TO 509 usporedili su tehničke specifikacije i izvorne norme i odlučili o povlačenju izvornih norma bez zamjene budući da se područje koje obrađuju spomenute tehničke specifikacije podudara s područjima rada izvornih norma.


Iako povučene, norme su dostupne korisnicima za kupnju ili na uvid u normoteci.

 

 

Izvor: hzn.hr