logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kraš - Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina.

 

Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u razdoblju od 1997. godine nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju.

Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca. Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Primjenom vrhunskog umijeća i stečenih znanja, iz stoljetne tradicije i iskustva naših radnika stvoreni su jedinstveni proizvodi i izvorni slogan »Originalna Kraš kvaliteta«. Razvojem postojećih programa i novih proizvoda izrađenih u kontroliranim uvjetima od kvalitetnih i zdravstveno ispravnih sirovina, koje ne sadrže genetski modificirane sastojke, želimo ostvarivati postavljene ciljeve u okvirima definirane misije i strateških odredinica Društva.

U okviru sustava upravljanja kvalitetom primjenjujemo metode za upravljanje rizicima, te nadzor i samokontrolu prema načelima HACCP u cilju osiguranja kvalitete, sigurnosti i zdravstvene ispravnosti proizvoda. Ispunjavanjem primjenjivih zahtjeva zakonskih propisa osiguravamo dosljednost u kvaliteti, sigurnosti i sljedivosti proizvoda, čime ujedno potičemo kvalitetnu i transparentnukomunikaciju sa svim zainteresiranim stranama u lancu hrane.

 

 

Izvor: