logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

HZN e-Glasilo br. 4-2020

Objavljeno je HZN e-Glasilo za travanj 2020. i oglasnik za normativne dokumente u kojima se donose nove informacije iz svijeta normizacije.

 

U novome broju HZN e-glasila možete u stalnim prilozima pročitati o zbivanjima u HZN-u te regionalnim i međunarodnim normizacijskim organizacijama. U vijestima iz HZN-a nalazi se stalni prilog o članovima HZN-a.

U prvom prilogu glasilo dotiče i pandemije COVID-19. doc. dr. sc. Aleksandar Regent, dipl. ing. str., predsjednik HZN/TO 556, Osobna zaštitna oprema te član HZN/TO 558, Zaštita dišnih putova i HZN/TO 557, Zaštitna odjeća piše o respiratornoj zaštiti u doba COVID-19.

U rubrici Novosti iz meñunarodnih i europskih normizacijskih organizacija, u ovome broju tu je prilog IEC-ovi vođe u tehnologiji (IEC Technology Leaders). To je niz malih intervjua s direktorima MSP-a koji aktivno pridonose radu IEC-a. Oni govore o tome zašto šalju stručnjake da sudjeluju u radu IEC-a i kako im se ta investicija isplati za stvaranje boljih, pouzdanijih proizvoda.

Iz ISO-a je prilog Smanjenje rizika pogrešaka u medicinskim laboratorijima. Pouzdani procesi upravljanja rizicima najbolja su obrana od pogrešaka i lažnih rezultata. Upravo je izdana nova verzija jednog od najpouzdanijih savjetodavnih dokumenata na svijetu za upravljanje rizicima u medicinskim laboratorijima. U normi ISO22367, Medical laboratories – Application of risk management to medical laboratories, utvrđuje se proces kojim medicinski laboratoriji trebaju utvrditi rizike za pacijente i pružatelje usluga povezane s pretragama medicinskih laboratorija i upravljati tim rizicima.

U novostima iz CEN-a i CENELEC-a tu je vijest da se zbog pandemije COVID-19, razmatraju alternativni načini održavanja općih skupština (tj. obveznih zasjedanja) CEN-a i CENELEC-a putem interneta samo za članove CEN-a i CENELEC-a.

Iz ETSI-ja su dvije vijesti o normi za hitne pozive: next generation 112 te o proširenoj stvarnosti koja će omogućiti ekosustav višestrukih dobavljača za industriju i potrošače.

 

HZN e-Glasilo br. 4-2020 možete preuzeti ovdje, a novi oglasnik za normativne dokumente ovdje.