logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

VIK-HR d.o.o. proširio područje akreditacije prema normi HRN EN 17065:2013

VIK-HR d.o.o. proširio je područje akreditacije prema normi HRN EN 17065:2013 na gotovo sva područja certifikacije građevinskih proizvoda.

 

Nadležno je ministarstvo izdalo sva potrebita ovlaštenja za akreditirana područja.

Popis obuhvaćenih proizvoda nalazi se na stranici Hrvatske akreditacijske agencije.

 

 

Izvor: LinkedIn