logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

"Plivati laboratorijem i ostati živ" - nova knjiga Olge Štajdohar-Pađen

Iz tiska je izašla nova knjiga Olge Štajdohar-Pađen: Plivati laboratorijem i ostati živ - Postati i ostati akreditirani laboratorij ili ipak bolje ne...

 

Laboratoriji su dugo čekali jedan ovakav, univerzalni priručnik u kojem će pronaći odgovore na mnoga pitanja koja si postavljaju godinama i na koja dobivaju različite ili nikakve odgovore. Ova knjiga nije vodič samo za laboratorije nego i za ocjenitelje, interne auditore laboratorija, konzultante i sve zainteresirane strane koje posluju s laboratorijima. Autorica sažeto, jasno i slikovito daje objašnjenja za zahtjeve koji su postavljeni pred laboratorije, pogotovo ako se laboratoriji odluče za akreditaciju svojih aktivnosti. Osim toga, na vrlo jednostavan način objašnjava složene pojmove i procese, tako da laboratorij dobije jasnu informaciju o tome što se od njega očekuje, temelj je za razumijevanje zahtjeva norme ISO/IEC 17025 i u samim akreditacijskim procesima jer se često zna dogoditi da pod istim pojmom laboratorij i ocjenitelj razumijevaju različit sadržaj. Stoga, ova knjiga je nešto što bi trebao imati svaki laboratorij, auditor, konzultant i ocjenitelj jer će njome svi bolje razumjeti laboratorijske procese oko sebe.

 

SADRŽAJ

1. Što je laboratorij?; 2. Infrastruktura za kvalitetu i mjesto laboratorija u njoj; 3. Akreditirati laboratorij ili ne?; 4. Kako je nastala ISO 17025?; 5. Nepristranost, neovisnost i integritet; 6. Vjerujete li svom ispitnom rezultatu?; 7. Osnovni proces u laboratoriju; 8. Upravljanje dokumentacijom; 9. Laboratorij na tržištu 10. Kako napisati ponudu; 11. Nabava u laboratoriju; 12. Zadovoljstvo kupca; 13. Siguran rad u laboratoriju; 14. Kompetentnost osoblja; 15. Upravljanje ispitnom opremom; 16. Određivanje umjernih razdoblja; 17. Uzorkovanje i rukovanje uzorcima; 18. Osiguranje valjanosti ispitnog rezultata; 19. Razumjeti kontrolne karte; 20. Međulaboratorijske usporedbe; 21. Validacija i verifikacija ispitnih metoda; 22. Procjena mjerne nesigurnosti; 23. Kako treba izgledati ispitni izvještaj ?; 24. Kako (ne) pisati nesukladnosti?; 25. Interni auditi; 26. Rizici, prilike i preventivne radnje u laboratoriju; 27. Tko mora provoditi ocjenu upravljanja? ; 28. Što kad dođu ocjenitelji?; 29. Što kad odu ocjenitelji?, 30. Laboratoriji budućnosti; Norme i druga literatura koje bi vas mogle zanimati; Web-stranice koje bi vas mogle zanimati.

 

Knjiga se može naručiti putem web knjižare.

 

 

Izvor: svijet-kvalitete.com