logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

"Vpliv tujega lastništva na kakovost" anketa

Po odlični diskusiji srečanja Sekcije za industrijo, ki se je odvila 25. septembra in odprla povsem nov pogled na obvladovanje kakovosti v organizacijah ob tujih prevzemih, želimo dejstva podkrepiti s kratko anketo.

 

"Vse več slovenskih družb je namreč v lasti tujih lastnikov. Ti prihajajo iz različnih držav in prinašajo v naše poslovno okolje različne prakse iz različnih kulturnih okolij. Slovenija je bila doslej po nekih meritvah uvrščena na deseto mesto po indeksu kakovosti. Zanima nas kako bodo tuji lastniki vplivali na to mesto v prihodnje. Bo kakovost pri nas napredovala ali nazadovala?"

ANKETA