logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SZKO SQ Slovenska kakovost

Podrimo slovensko kakovost in slovenske proizvajalce. Podprimo slovenske proizvajalce, da bomo vsi skupaj lažje prebrodili težko obdobje.

 

Potrebujemo drug drugega.

Podprimo slovenske proizvajalce, da bomo vsi skupaj lažje prebrodili težko obdobje. Ostanimo ponosni nanje in zaščitimo prav vse: mikro, majhne, srednje in velike.

 

Pomagajmo drug drugemu.

Prispevajmo k ustvarjanju varne, kakovostne, poslovno odlične in kar najbolj samozadostne dežele. Pridružimo se tistim, ki slovensko kakovost že vrsto let poudarjajo.

SQ znak je simbol preverjene kakovosti slovenskih izdelkov in/ali storitev. Omogoča lažjo prepoznavnost kakovosti in izvora ter spodbuja dvigovanje kakovosti.

Prepoznan je tudi s strani EOQ – Evropske organizacije za kakovost.

O SQ znaku

O pogojih za pridobitev SQ znaka

Hvala vsem za zaupanje in do sedaj prehojeno skoraj 30 letno pot! Z močnim timskim delom, inovativnimi že skoraj revolucionarnimi pristopi in uravnoteženim delovanjem, ki obenem deluje z odgovornostjo do zaščite širše družbe, je ta lahko samo še bolj prava, čeprav v trenutno težkih razmerah.

 

 

Izvor: szko.si