logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova pravila za upotrebu pesticida u Srbiji odložena do 1.1.2022.

Svi koji koriste sredstva za zaštitu bilja moraće da prođu obuku i dobiju sertifikat da bi mogli legalno da kupe i koriste pesticide.

 

Ovaj dokument će se izrađivati u kovnici novca, a izdavanje će morati da odobri resorni ministar lično. Plan je bio da se ova ideja što pre realizuje, međutim, budući da u Srbiji posluje veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava, a obuku će morati da prođu svi, odlučeno je da se iz logističkih razloga izmene zakona koje regulišu ovu oblast odlože za 01. januar 2022.

U Upravi za zaštitu bilja objašnjavaju da je reč o složenom procesu, kako je obaveza svih koji rukuju sredstvima za zaštitu bilja da uspešno prođu obuku.

Same obuke biće koncipirane tako da na jednostavan način, potpuno prilagođen poljoprivrednicima, oni dobiju sve neophodne informacije kako da postupaju sa sredstvima za zaštitu bilja da ne bi došlo do ugrožavanja životne sredine, vodotokova i ljudi.

Najavljeno je da oni bez sertifikata neće moći čak ni da kupe sredstva u poljoprivrednim apotekama.

 

 

Izvor: agrotv.net