logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Koliko kompanijama znači OPS - sertifikat ovlašćenog privrednog subjekta

Samo dvadeset firmi u Srbiji ima status ovlašćenog privrednog subjekta koji izdaje Uprava carina najpouzdanijim transportnim kompanijama. Ta potvrda Svetske carinske organizacije, koja se izdaje i u Evropskoj uniji, doneta je sa namerom da se uspostavi "siguran lanac nabavke" robe u svim fazama i da nacionalne ekonomije poboljšaju rezultate u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, falsifikovanja i piraterije.

 

Uslovi za dobijanje potvrde ovlašćenog privrednog subjekta (OPS) su – da je firma u prethodne tri godine poštovala sve carinske propise i vodila ispravno evidenciju o poslovanju i prevozu robe, da je bila finansijski likvidna i da ispunjava standarde o sigurnosti i bezbednosti.

U kompaniji koja ima taj status već dve godine kažu da im je najviše pomogao u komunikaciji sa globalnim partnerima i velikim kompanijama.

"Pre svega oni su nas prepoznali zbog ovog statusa koji smo dobili kao kompaniju koja je bezbedna i sigurna. Nama je to otvorilo mogućnosti za dalju saradnju ne samo u regionu i u Evropi, već i u svetskim razmerama", navodi Ivan Milićević, menadžer razvoja i logistike "Nelt".

Ta potvrda mnogo znači – smanjuje broj podataka u deklaracijama i broj kontrola robe, omogućava izbor mesta kontrole, daje prednost u carinjenju i najavu kontrola pošiljaka, ali za tu potvrdu godišnje konkuriše tek pet firmi. Ove godine prijavilo se njih šest, a u Carini se očekuje da će ih biti više od juna, kada ih očekuje još olakšica.

"Na primer, smanjen iznos garancije, mogućnost centralnog carinjenja i ono što je najnovije što sada spremamo to je da odobrimo status takozvanog kućnog carinjenja za carinske zastupnike, a osnovna prednost za dobijanje ovog statusa jeste upravo posedovanje OPS sertifikata", ističe Smiljana Kovačević, v. d. pomoćnik direktora Uprave carina.

Pored direktnih nisu zanemarljive ni posredne prednosti – razvoj standarda, veća sigurnost u zaposlene, izbor dobavljača i saradnja među strankama u lancu nabavke.

Koliko status ovlašćenog privrednog subjekta za poslovanje u zemlji i inostranstvu znači kompanijama, govori podatak da ga i pored brojnih kontrola carine nijedna kompanija nije do sada izgubila.

 

 

Izvor: rts.rs