logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nove akreditacije u maju 2019. godine - ATS

U maju 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za:

 

Kontrolna tela:

1. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA DOO Senta, Senta, Maksima Gorkog 18, akreditacioni broj: 06-243

2. JAKOTEHNA DOO Beograd, Beograd-Zemun, Vojni put – blok I 569 f, akreditacioni broj: 06-244

3. PETROLMETROLAB DOO, Beograd, Žitomislićka 34/10, akreditacioni broj: 06-245

4. DS-SAN INŽENjERING DOO Beograd, Beograd-Zemun, Joze Šćurle 12, akreditacioni broj: 06-246

5. REMONTNI CENTAR DOO Užice, Užice, Radnička 11, akreditacioni broj: 06-247

6. FITIŠ-JU Preduzeće za inženjering i proizvodnju protivpožarnih i alarmnih sistema i sistema interne televizije, društvo sa ograničenom odgovornošću Subotica, Subotica, Petra Svačića 12a, akreditacioni broj: 06-248

7. SIGURA PLAM 010 DOO PIROT, Srpskih vladara 188 Pirot, akreditacioni broj: 06-249

8. BALKANS SECURITY SERVICES DOO Beograd, Beograd-Novi Beograd, Brodarska bb, akreditacioni broj: 06-250

 

Laboratorije za ispitivanje:

1. GEOTECHNOKIN DOO Novi Sad, Laboratorija za ispitivanje IBR, Novi Sad Augusta Cesarca 18/112, akreditacioni broj: 01-478

 

Akreditacija je ukinuta sledećem TOU, na sopstveni zahtev:

1. JUGOINSPEKT BEOGRAD AD, Sektor za rude, metale i hemiju, Laboratorija za ispitivanje čvrstih mineralnih goriva i mineralnih sirovina, Beograd, Čika Ljubina 8, akreditacioni broj: 01-084

 

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama se mogu pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

 

Izvor: ats.rs