logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Unapređen Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta

Izmenjeni Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 41/19 od 11. juna 2019. godine.

 

U Pravilniku koji stupa na snagu 18. juna 2019. godine izvršene su izmene pojedinih odredaba radi pojašnjenja postojećih, a imajući u vidu iskustva iz prakse tj. predloge i sugestije zainteresovanih strana sa više od 15 seminara koje je Sektor u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovao širom Srbije od novembra 2018. do februara 2019. godine.

 

Koje novine Pravilnik iz juna 2019. donosi?

Definisane se jasne obaveze odgovornog lica za postavljanje igrališta; unapređene su odredbe u vezi sa ocenjivanjem usaglašenost i imenovanjem tela za ocenjivanje usaglašenosti, preciznije je definisana deklaracija o usaglašenosti za opremu i površine za ublažavnje udara, kao i odgovornosti za proizvođače; dodata je nova deklaracija o usaglašenosti za kompletno dečje igralište koju sačinjava lice koje postavlja dečje igralište, kao i znak usaglašenosti za celo igralište.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs