logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Okrugli sto „Rizici – Suočavanje sa budućim šansama i pretnjama“

Institut za standardizaciju Srbije u saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama, kao i Privrednom komorom Srbije organizovali su posetu g. Džejsona Brauna, vodećeg međunarodnog eksperta u oblasti menadžmenta rizikom, koji je predsednik međunarodnog ISO tehničkog komiteta za menadžment rizikom.

 

U okviru posete organizovano je nekoliko stručnih predavanja, među kojima je i radionica u Privrednoj komori Srbije kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika privrednih organizacija i organa državne uprave.

Okrugli sto sa predavanjem pod nazivom „Rizici – Suočavanje sa budućim šansama i pretnjama“ kome su prisustvovali članovi tehničkih komiteta koji se bave ili su usko povezani sa ovom oblašću, održan je 17. jula 2019. godine u Institutu za standardizaciju Srbije.

U poslednjih nekoliko godina, upravljanje rizikom postalo je tema mnogobrojnih standarda, a znanje i iskustva koja je g. Džejson Braun preneo u okviru svog predavanja izazvali su veliko interesovanje. Neke od tema koje su obrađene odnose se na rizik od globalnog zagrevanja, genetskog inženjeringa i veštačke inteligencije.

 

 

Izvor: iss.rs