logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

„Živeti kao sav normalan svet”

Ova ilustracija, koja je već posle prvih objava na ISS profilima društvenih mreža zaintrigirala  pratioce, predstavlja zapravo moto ovogodišnjeg jubileja – 85 godina standardizacije na ovim prostorima.

 

 

Naime, 16.septembra 1934. godine na Tehničkom fakultetu u Beogradu održana je osnivačka skupština Jugoslovenskog nacionalnog komiteta za normalizaciju.

Na njoj su, kako je 17. septembra 1934. godine objavio list „Politika”, pripremljeni statuti na osnovu kojih će „komitet u saradnji sa državnim vlastima u najskorijem vremenu da pristupi određivanju granica i skala produkata u upotrebi, prema formi i kvalitetu, propisujući za njih norme izvođenja, a docnije, po mogućstvu, i cene”.

Objavljena ilustracija je delo našeg poznatog ilustratora Dobrosava Boba Živkovića i predstavlja samo početak naših aktivnosti u okviru obeležavanja jubileja. Ovom ilustracijom smo želeli da javnosti približimo osnovnu ulogu standardizacije, a to je, najjednostavnije rečeno, da primenom standarda olakša i učini bezbednim naš svakodnevni život.

 

 

iss.rs