logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Obaveza sertifikacije profesionalnih vozača do kraja 2019.

AMSS apeluje da svi profesionalni vozači sa srpskom vozačkom dozvolom, u nekoj od ekspozitura na vreme podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu.

 

Pod propisanim uslovima zahtev mogu predati u AMSS tokom 2019. godine, jer će prema Pravilniku, već u 2020. godini ukoliko žele da rade kao profesionalni vozači, obavezno morati da imaju sertifikat i kvalifikacionu karticu.

"Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita. Kvalifikaciona kartica vozača je dokument koji je obavezan i važi u Srbiji i u inostranstvu, podaci u njoj su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument, glasi na ime vozača", navode iz AMSS.

Auto-moto savez Srbije je od početka 2019. godine na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja širom Srbije u ovlašćenim ekspoziturama AMSS, započeo proces sertifikacije profesionalnih vozača.

Spisak AMSS ovlašćenih ekspozitura sa adresama, kontakt telefonima i uputstvom za popunjavanje uplatnica i zahteva za izdavanje, možete pronaći na sajtu Auto-moto saveza Srbije: www.amss.org.rs

 

 

Izvor: ekapija.com