logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nuklearna medicina KCV-a utvrđuje nacionalni standard

Klinički centar Vojvodine učestvovao je u postupku pilotiranja standarda za nuklearnu medicinu, na osnovu kojih će se akreditovati sve zdravstvene ustanove u Srbiji koje imaju ovu oblast.

 

Postupak tek treba da ide na usvajanje, a nakon toga sledi postupak akreditacije, odnosno dobijanja sertifikata za ovu oblast, za koju do sad nije bilo odgovarajućih nacionalnih standarda. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije prošle godine je akreditovala Klinički centar Vojvodine na sedam godina, ali su i nakon toga nastavili da rade dalje na procesu akreditacije, kao i na poboljšanju uslova i kvaliteta rada.

Spoljašnje ocenjivanje sprovela je Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije u aprilu 2019. godine u Odeljenju za nuklearnu medicinu, kao deo pilotiranja standarda za ovu medicinsku specijalnost.

"Podrška procesu pilotiranja standarda za nuklearnu medicinu bila je dodatno motivisana mogućnošću da se akreditacijom još jedne organizacione celine, za koju do sad nije bilo odgovarajućih nacionalnih standarda, ojača potencijal Kliničkog centra Vojvodine za dalja unapređenja kvaliteta i bezbednosti. Osoblje Odeljenja proces akreditacije prepoznalo je kao izuzetno značajnu mogućnost da se od strane nadležne nacionalne institucije dobije priznanje i ocena kvaliteta i bezbednosti pruženih usluga zdravstvene zaštite. Svi zaposleni učestvovali su u akreditacionim aktivnostima, u skladu s kompetencijama i radnim zadacima", kaže v.d. direktora Kliničkog centra Vojvodine profesorka dr Edita Stokić.

Sticanje sertifikata o akreditaciji na period od sedam godina, koju je KCV dobio prošle godine, za ovu ustanovu predstavlja verifikaciju napora svih zaposlenih da se obezbedi kontinuirano unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenta u svim segmentima rada.

"Time je akreditacija činila i dodatnu motivaciju i obavezu da se nastavi u pravcu ispunjenja vizije Kliničkog centra Vojvodine, koja se zasniva na jačanju stručnih kapaciteta i primeni najsavremenijih dijagnostičkih i terapijskih metoda uz uzajamno poverenje, kako za korisnike tako i za zaposlene, kao i dalje povezivanje s ostalim zdravstvenim ustanovama u regionu. Stoga smo s velikim entuzijazmom ušli i u projekat uspostavljanja standarda u oblasti nuklearne medicine koji je pokrenula Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije", napomenula je profesorka Stokić.

Odeljenje za nuklearnu medicinu postoji od 1964, a sada funkcioniše kao deo Centra za laboratorijsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine.

"Odeljenje radi dijagnostičke procedure, i to različite vrste scintigrafija organa i organskih sistema, ultrasonografiju tiroidne i paratiroidnih žlezda, a bave se i terapijskim procedurama, i to radiojodnom terapijom za benigne bolesti štitne žlezde. Tu dolaze ambulantni pacijenti s teritorije Vojvodine, a usluge dobijaju i pacijenti na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Vojvodine i Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine", navela je dr Stokić.

Tokom prošle godine uradili su ukupno 4.111 dijagnostičkih pregleda, i to 3.657 za ambulantne i 454 za stacionarne pacijente, kao i 71 terapijsku proceduru. U oblasti nuklearne medicine Odeljenje je poznato ne samo u okvirima Vojvodine i Srbije, već i na međunarodnom nivou. Zaposleni primenjuju savremenu metodologiju, a stalnom edukacijom osposobljavaju se za unapređenja u različitim delatnostima Odeljenja. Posebno su angažovani na osiguranju bezbednosti pacijenata i zaposlenih.

"Odeljenje nuklearne medicine karakteriše visokoobrazovan, stručan i izuzetno profesionalan kadar, koji jasno prepoznaje neophodnost daljeg usavršavanja, a kroz multidisciplinarni timski rad primenjuju inovacije u radu sa pacijentima", istakla je profesorka Stokić.

 

 

Izvor: dnevnik.rs