logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Saradnja između Rosstandarta i ISS-a

U cilju unapređenja saradnje u oblasti standardizacije, razmene stručnog znanja i pospešivanja međusobne trgovine, predstavnici Federalne agencije za tehničko regulisanje i metrologiju Ruske Federacije (Rosstandart) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS) potpisali su juče Memorandum o razumevanju u oblasti standardizacije.

 

Memorandum su potpisali Aleksej Abramov, direktor Rosstandarta i Tatjana Bojanić, direktor ISS-a.

Kako je predviđeno Memorandumom, ugovorne strane su se saglasile da će u cilju smanjenja tehničkih prepreka trgovini, a u okviru svojih kompetencija i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, u narednom periodu promovisati saradnju u oblasti razmene informacija o postojećim nacionalnim standardima i tehničkoj regulativi za proizvode koji se razmenjuju između ove dve zemlje, kao i u oblasti harmonizacije nacionalnih standarda za takve proizvode sa međunarodnim standardima. Takođe, ova dva nacionalna tela će sarađivati i na polju organizovanja zajedničkih obuka, razmene iskustava prilikom razvoja nacionalnih standarda, kao i razmene drugih informacija vezanih za proces standardizacije, koje će pospešiti međusobnu trgovinu.

 

 

Izvor: iss.rs