logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kontinuirana posvećenost PKS u primeni principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija

Privredna komora Srbije je objavila treći Izveštaj o angažovanju u skladu sa deset principa Globalnog dogovora UN pokazujući kontinuiranu posvećenost u ostvarenju i promociji principa društveno odgovornog poslovanja na polju zaštite ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.

 

Nacionalna nagrada za DOP “Đorđe Vajfert”, Nagrada “Prijatelj porodice”, Savet za DOP prenose značajne poruke poslovnoj zajednici i javnosti koliko je važno voditi brigu o potrošnji prirodnih resursa, zaštiti životne sredine, primeni koncepta cirkularne ekonomije, ali i o ljudskim pravima, podsticanju rađanja, zdravlju i zaštiti prava zaposlenih, podjednako kao i o ekonomskim i finansijskim prezultatima poslovanja.

Izveštaj je samo deo najvažnijih, a mnogobrojnih aktivnosti koje se sprovode u jedinstvenom komorskom sistemu, a koje su u skladu sa definisanom UN Agendom 2030 i Ciljevima održivog razvoja.

Izdvajaju se brojna partnerstva, inicijative i aktivnosti na promociji održivog i društveno odgovornog poslovanja, kroz realizaciju nacionalnih događaja i međunarodnih aktivnosti na podsticanju privrednog sektora da doprinese svakom od 17 ciljeva održivog razvoja.

Izveštaj ističe podršku PKS razvoju ženskog i omladinskog preduzetništva, borbi protiv korupcije i mita, obukama o najnovijim poslovnim modelima zasnovanim na eko-inovacijama, cirkulaciji materijala i primeni najsavremenijih standarda. Poslovna etika i korporativno upravljanje su dodatni i dostupni alati za unapređenje poslovanja u smeru održivosti.

Globalni dogovor UN je najbrojnija drštveno odgovorno inicijativa koja okuplja ne samo kompanije, već i sve ostale forme pravnih lica. Mreža Globalni dogovor u Srbiji je formirana decembra 2007. godine i u periodu od januara 2011. do oktobra 2018, a Privredna komora Srbije je organizaciono vodila sekretarijat Globalnog dogovora u Srbiji. Poštujući načela i principe ove dobrovoljne inicijative, Komora nastoji ne samo da se pridržava principa odgovornog poslovanja, već i da pošalje poruku svojim članovima i zainteresovanoj javnosti da je samo odgovorno i transparentno poslovanje – održivo poslovanje.

 

 

Izvor: pks.rs