logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Poseta Delegacije EU

Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda posetili su predstavnici Evropske komisije Lukrecija Kireta iz DG GROW, Fatih Ajdogan iz DG NEAR i Zorica Vasileva iz Delegacije EU u RS, 16. i 17. oktobra 2019. godine.

 

Pomoćnik ministra g. Aleksandar Starčevićje predstavnike Evropske komisije bliže upoznao sa aktivnostima koje MP sprovodi u tesnoj saradnji sa drugim institucijama u RS u cilju daljeg usklađivanja zakonodavstva i institucionalnih kapaciteta u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 (Kretanje robe) Starčević je goste iz EK upoznao i sa planovima za predstojeći period. Na sastanku je ocenjeno da je dosadašnja komunikacija bila uspešna i da će se nastaviti sa zajedničkim naporima da se svi učesnici u procesu usmere ka daljem napretku u pregovorima. Takođe, izrazio je očekivanje da će uskoro biti otvoreni pregovori za ovo poglavlje.

Nakon sastanka, predstavnici Evropske komisije su sa predstavnicima Sektora obišli institucijeinfratrukture kvaliteta (DMDM, ISS i ATS), kao i pojedina ministarstva i institucije značajne za Pregovaračko poglavlje 1 (Minisastvo zdravlja, Agenciju za bezbednost saobraćaja i Minisarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija), te akreditovana i imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (Profilab i IMS iz Beograda).

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs