logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novim standardom do ekološki čistijeg TNG-a

Zahvaljujući novom standardu SRPS EN 589:2019, koji je prošlog meseca Institut za standardizaciju Srbije objavio na srpskom jeziku, a na koji se poziva Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas, TNG će i u Srbiji ubuduće morati da bude ekološki čistije gorivo.

 

Naime, novom verzijom standarda utvrđena je niža granična vrednost za ukupni sadržaj sumpora – sa 50 mg/kg snižena je na 30 mg/kg. Pored toga, utvrđen je i minimalni sadržaj propana od 20 % (m/m), koji će morati da se poštuje do 30. aprila 2022. godine, a nakon toga će biti povećan na 30 % (m/m). Takođe, ovim standardom propisana je i maksimalna količina kancerogenog 1,3 butadiena, koja sada može da bude do 0,1 % (m/m), pri čemu je ranije sadržaj 1,3 butadiena spadao u ukupne diene, i to u maksimalnoj količini od 0,5 % (m/m).

 

O ovom standardu možete se informisati i ovde, a možete ga čitati i u ISS infocentru ili putem nove usluge onlajn-čitanja.

 

 

Izvor: iss.rs