logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Bosis iz Valjeva dobitnik "Ecovadis Gold Supplier" priznanja drugu godinu za redom

Bosis, kompanija koja se bavi proizvodnjom štampane i kaširane kartonske ambalaže i blister kartona, po oceni EcOVadisa spada u top 1% društveno odgovornih kompanija u svim kategorijama, sa skorom od 73/100. Time je Bosis svrstan među najbolje ocenjene kompanije i potvrđeno je da oni svoje poslovanje baziraju na principima održivosti. 

 

EcoVadis predstavlja međunarodni sistem vrednovanja korporativne društvene odgovornosti, koji vrednuje pravilnike, programe i peformanse kompanije u četiri ključne oblasti: životna serdina, radna praksa i ljudska prava, fer poslovna praksa i održive nabavke.

CSR pitanja su bazirana na međunarodnim CSR standardima uključujući: ISO 26000, GRI – Globalnu inicijativu za izveštavanje, konvencije Međunarodne organizacije rada, 10 Principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, CERES, Ruggie okvir – UN Rukovodeća načela o biznisu i ljudskim pravima i drugi.

EcoVadis smajuje rizike poslovanja, podstiče unapređenja i održava transparentnost i poverenje u lancu snabdevanja.

 

 

Izvor: LinkedIn