logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljeni standardi na koje se poziva Pravilnik o metodama ispitivanja sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivača zemljišta

U poslednjem rešenju o objavljenim i povučenim standardima i srodnim dokumentima, Institut za standardizaciju Srbije je objavio tri standarda na koje se poziva Pravilnik o metodama ispitivanja sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivača zemljišta, a koji se odnose na metode ispitivanja đubriva.

 

Reč je o standardima SRPS EN 15956:2011, SRPS EN 15957:2011 i SRPS EN 15958:2012, koji su, nakon objavljivanja na engleskom jeziku, sada objavljeni i na srpskom.

Ovim standardima utvrđuju se različite metode za ekstrakciju fosfora rastvorljivog u mineralnim kiselinama, neutralnom amonijum-citratu i vodi. Tako dobijeni ekstrakti se zatim koriste za određivanje sadržaja fosfora u đubrivima, odnosno za proveru da li đubriva ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu.

 

 

Izvor: iss.rs