logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Izveštaj sa 21. nacionalnog i 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa na Kopaoniku - AKSS

Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost - 21. nacionalni i 7.međunarodni naučno stručni skup održan je u periodu 27. do 29. novembra 2019.godine na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci.


Prisutne je u ime organizatora – Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije pozdravio predsednik AKSS i predsednik naučnog i organizacionog odbora skupa prof. dr Zoran Punoševac, a naučno stručni skup je zvanično otvorio Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra privrede u Vladi Republike Srbije.

Skup na kome je prisustvovalo preko 300 učesnika organizovan je sa suorganizatorom Fakultetom veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, a u saradnji sa Centrom za kvalitet Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, Centrom za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, Visokom tehničko tehnološkom školom strukovnih studija iz Kruševca i Inicijativom za kvalitet zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope, a uz podršku Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, šu- marstva i vodoprivrede, Akreditacionog tela Srbije, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije.

Generalni sponzor skupa je Poslovni i pravni fakultet Univerziteta Union - Nikola Tesla, Beograd.


Okrugli sto: Razvoj infrastrulture kvaliteta u Srbiji - rizici i prilike

Tradicionalno skup je počeo u popodnevnim časovima okruglim stolom na temu Razvoj infrastrukture kvaliteta u Srbiji - rizici i prilike. Moderatori na ovom okruglom stolu bili su prof.dr Slavko Arsovski, prof.dr Zoran Punoše- vac i Vladimir Simić.

Na ovom okruglom stolu, nakon izloženih uvodnih referata i mnogobrojnih diskusija neki od zaključaka su:

 • neophodna je jasna opredeljenost države za infrastrukturu kvaliteta
 • definisanje strategije kvaliteta u Srbiji za period do 2028.
 • definisanje pravnih primenljivih okvira
 • veća uključenost sredstava javnog informisanja
 • saradnja sa međunarodnim fondacijama za kvalitet kao i učešće u EU projektima
 • povezanost (mreža) stejkholdera za kvalitet
 • da se pripremi program motivacije za promenu kulture kvaliteta u Srbiji
 • razvoj Nacionalnog pokreta i njegovo širenje u dubinu društva… itd


Najznačajniji doprinos ovog okruglog stola je informacija dobijena od pomoćnika Ministra privrede, gospodina Aleksandra Starčevića, da je doneta odluka o formiranju Saveta za infrastrukturu kvaliteta Srbije i da će sastav Saveta, konkretan plan i program rada biti definisani u narednom periodu.

Nakon večere, organizovano je druženje u pivnici Kraljevih čardaka.

Drugog dana skupa nakon prijavljivanja i registracije učesnika, na svečanom otvaranju skupa pozdravnim govorom prisutnima se obratio prof.dr Zoran Punoševac, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i predsednik organizacionog odbora, pozdravljajući ovom prilikom sve učesnike i prisutne goste, suorganizatore, sponzore i donatore kao i predstavnike relevantnih institucija koje su podržale ova naučni skup.

Ovom prilikom prisutnima su se obratili:

 • prof.dr Vlado Teodorović, dekan Fakulteta veterinarske medicine,
 • Nenad Vujović, pomoćnik ministra u sektoru poljoprivredne inspekcije,
 • prof.dr Aco Janićijević, v.d direktora Akreditacionog tela Srbije,
 • mr Dušan Stokić, predstavnik Privredne komore Srbije,
 • prof.dr Miladin Stefanović, direktor Centra za kvaliteta Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu,
 • prof.dr Zdravko Krivokapić, direktor Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici,
 • dr Miroslav Drljača – predsednik Hrvatskog društva za menadžere kvaliteta,
 • Evica Milić – predstavnik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost iz Beograda.


Nakon obraćanja predstavnika institucija i organizacija skup je otvorio Aleksandar Starčević, pomoćnik Ministra privrede.

 

Priznanja za najzaslužnije

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije je uvela jednu novinu ove godine, a to je da se priznanja dodeljuju svake godine zaslužnim učesnicima koji su doprineli razvoju i unapređenju rada Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije. Tim povodom, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije uručio je:
• Povelju za značajan doprinos Vladimiru Simiću
• Plakete

 • Fakultetu Veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Sveučilištu Sjever iz Koprivnice, Hrvatska

• Zahvalnice

 • Prof.dr Zdravku Krivokapiću,
 • sci Tomislavu Đorđeviću,
 • IQM Net-u, Beograd,
 • Mr Dušanu Stokiću,
 • Dr sc Miroslavu Drljači,
 • Hotelu Kraljevi Čardaci

 

Nakon svečane ceremonije dodele priznanja, usledio je kulturno umetnički program. Učesnicima skupa se predstavio KUD 14 Oktobar iz Kruševca spletom igara iz Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja kao i igara iz okoline Leskovca. Završetak umetničkog programa propraćen je gromoglasnim aplauzom svih prisutnih učesnika.

Usledila su zatim uvodna izlaganja radova po pozivu

 • Prof.dr Slavko Arsovski - Izazovi kvaliteta 4.0/5.0 za Srbiju
 • Vladimir Simić - ISO menadžment standarda i industry 4.0 - prva razmišljanja
 • Prof. dr Zdravko Krivokapić - Uporedna analiza značajnosti ličnih osobina provjerivača i principa provjere u skladu sa standardima  ISO 19000:2011 i ISO 19011:2018
 • Prof. dr Danijela Kirovski, Jelena Jezdimirović, prof.dr Vlado Teodorović - Unapređenje kvaliteta u visokom obrazovanju


Nakon izlaganja uvodnih radova povela se diskusija gde su proistekli određeni zaključci. Nakon izloženih radova za sve učesnike skupa priređen je prigodan koktel dobrodošlice u Kamin sali hotela, gde su uz kafu, osveženje i prigodnu hranu mogli da sumiraju utiske sa otvaranja naučno stručnog skupa.

Posle koktela dobrodošlice nastavilo se sa radnim delom, odnosno izlaganjem pet radova.


Okrugli sto: Kvalitet i upravljanje krizom

Nakon kraće kafe pauze, po planu je realizovan drugi po redu okrugli sto pod nazivom Kvalitet i upravljanje krizom.
Moderatori ovog okruglog stola bili su prof. emeritus dr Milan J. Perović, prof.dr Nikola Fabris, dr Radoica Luburić. Na ovom okruglom stolu moderatori su pokušali da ukažu na to da vodeći se procesnim pristupom, stalnim poboljšavanjima i menadžmentom promena, principi menadžmenta kvalitetom i principi menadžmenta rizikom generišu efektivne promene u organizaciji, kao i to da principi menadžmenta krizom svoj puni značaj imaju tokom same krize. Tema okruglog stola koja se takođe pokazala kao interesantna nagnala je prisutne učesnike na diskusiju o pomenutoj tematici.


Okrugli sto: Kvalitet hrane i pića u Srbiji

U popodnevnim časovima, nakon ručka organizovan je treći po redu okrugli sto pod nazivom Kvalitet hrane i pića u Srbiji sa posebnim osvrtom na kvalitet vina i rakija. Moderatori ovog okruglog stola bili su prof.dr Radomir Radovanović, prof.dr Vladmir Puškaš, Nenad Vujović i dr sci.vet.med. Dobrila Jakić Dimić. Cilj ovog okruglog stola je da se predstave najnovija saznanja u oblasti kvaliteta hrane i pića, sa posebnim osvrtom na kvalitet vina i rakija.

Napravljena je paralela stanja u svetu, EU i Srbiji, i na osnovu dobijenih informacija urađena je analiza naših snaga i potencijalnih prilika ali i naših slabosti i potencijalnih pretnji u ovoj oblasti. Ovom prilikom izloženo je šest radova iz oblasti bezbednosti i upravljanja hranom, nakon čega je usledila diskusija.

Za sve učesnike skupa, u večernjim satima organizovana je svečana večera sa prigodnim muzičkim programom. Ovom prilikom skupu se obratila Jelena Veličković, predstavnik Rubin a.d, sponzora pića, i predstavila nove proizvode.

Iako je svečana večera trajala do kasno u noć, to nije sprečilo učesnike da ujutru sa početkom u 9.30 časova, budu u konferencijskoj sali, spremni da poslednji dan naučnog skupa počne, kao i da sa iščekivanjem čuju završne reči na zatvaranju skupa.


Mogući pravci razvoja infrastrukture kvaliteta u Srbiji

Trećeg dana naučno stručnog skupa radni deo je organizovan u dva bloka sa jednom kafe pauzom, gde je prezentovano dvanaest radova, između ostalih i rad prof.dr Zorana Punoševca na temu Mogući pravci razvoja infrastrukture kvaliteta, u kom je prikazan kritički osvrt na prošlost, trenutno stanje, interne snage i eksterne prilike koje se mogu iskoristiti u cilju unapređenja infrastrukture kvaliteta u Srbiji. Ovo je ujedno bila i poslednja prezentacija na naučnom skupu, nakon čega se predsednik Asocijacije zahvalio svim prisutnim učesnicima, autorima i koautorima, recenzentima, sponzorima i donatorima koji su prepoznali značaj ovog skupa i svojim učešćem dali doprinos njegovoj uspešnosti. Predsednik Asocijacije je još jednom naglasio prisutnima značaj Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije i pozvao zainteresovane da se učlane u Asocijaciju za kvalitet i standardizaciju Srbije, kako bi se na taj način obezbedila reprezentativnost Asocijacije i ojačala njena pozicija u Srbiji na razvoju i unapređenju infrastrukture kvaliteta.

Pojedini prisutni su iskoristili da nakon ovog formalnog dela iskažu svoja zapažanja kako o organizaciji samog skupa tako i sveukupnim aktivnostima Asocijacije i pravcima razvoja infrastrukture kvaliteta. Predsednik se još jednom zahvalio svim prisutnima, poželeo srećne nastupajuće praznike i ujedno pozvao prisutne da u periodu 25.-28.11.2020.godine učestvuju na 22. nacionalnom i 8.međunarodnom naučno stručnom skupu.


Zaključci:

 •  Izuzetno dobra posećenost, pogotovu mladih i novih lica iz privrede.
 •  U Zbornicima radova su objavljeni kvalitetni radovi, od kojih je 29 prezentovano na skupu.
 •  Posebnu pažnju su privukli okrugli stolovi na kojima se veliki broj učesnika aktivno uklju- čivao u diskusiju. Ovo je samo potvrdilo činjenicu da je za pravilno odabrane teme uvek nedovoljno vremena za raspravu.
 •  Doneta je odluka o formiranju Saveta za infrastrukturu kvaliteta Srbije, što predstavlja krunu onoga što Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije potencira poslednjih pet godina.
 •  Dodela priznanja je dobar vid motivacije, ali sigurno je bilo još onih koji ova priznanja zaslužuju, tako da mogu da ih očekuju već naredne godine.
 •  Uvodi se novina, tj. dodela nagrada onim organizacijama koje imaju najviše časova obuke po zaposlenom. Kriterijumi će blagovremeno biti objavljeni na web sajtu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije.
 • Predložene su nove teme za buduće okrugle stolove 2020. godine.
 • Izražena je spremnost za veće angažovanje svih prisutnih u radu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije.

 

 

Izvor: aqss.rs