logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kick off sastanak - Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for Safer Products

U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda, dana 3. decembra 2019. godine, predstavnici Ministarstva privrede, MTTT, MGSI, MUP, ISS, ATS, DMDM, Delegacije EU i Konzorcijuma koji čine: Instututo Calidad, LNE i AECOM, održali su „Kick off“ sastanak, kojim je zvanično započela realizacija Projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for Safer Products (Podrška bezbednijim proizvodima).

 

Krajnji cilj projekta je jačanje konkurentnosti domaćih preduzecća i industrije kroz unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji i stvaranje povoljnije poslovne klime, istovremeno povecćavajucći njihovu sposobnost da proizvode bezbedne proizvode.

Nakon uvodne reči, prisutnima se obratio v.d. pomoćnika ministra Aleksandar Starčević, i izrazio nadu da će upravo ovaj projekat pomoći da brže i efikasnije ispunimo merila za otvaranje Poglavlja 1 koje je jedno od ključnih poglavlja u pregovorima, jer obuhvata jedno od četiri osnovne slobode u okviru jedinstvenog tržišta EU.

Nakon toga, prisutnima se obratila Biljana Popović Jovanović, predstavnica EU Delegacije u Republici Srbiji, koja je istakla da EU nastavlja da pomaže Srbiji na putu evropskih integracija i predstavila projekat, nakon čega su predstavnici Konzorcijuma održali prezentaciju i predstavili svoj tim.

Projekat se realizuje u saradnji sa Sektorom tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i projektom će biti obuhvaćene sledeće aktivnosti: podrška harmonizaciji određenih oblasti koje još uvek nisu harmonizovane u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 - Kretanje roba (građevinski proizvodi, eksplozivi za civilnu upotrebu i pirotehnički proizvodi, lična zaštitna oprema i motorna vozila), jačanje kapaciteta institucija infrastrukture kvaliteta (ATS, ISS i DMDM) i tela za ocenjivanje usaglašenosti, jačanje kapaciteta i podrška organima tržišnog nadzora i kampanja podizanja svesti potrošača i privrede o značaju tehničkog zakonodavstva.

U okviru IPA 2017, "Konkurentnost i inovacijeˮ, sredstva su namenjena unapređenju sistema infrastrukture kvaliteta. Vrednost projekta je 1.500.000 EUR i u celini se finansira iz IPA fondova.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs