logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljeno četvrto izdanje SRPS ISO 9004 standarda

Objavljeno četvrto izdanje SRPS ISO 9004:2019 standarda - Menadžment kvalitetom – Kvalitet organizacije – Uputstvo za ostvarivanje održivog uspeha.

 

Ovim dokumentom daju se smernice za povećavanje sposobnosti organizacije da ostvaruje održivi uspeh.

Ključne novine je što se standard bavi pitanjima kvaliteta i identiteta organizacije.

Ovim četvrtim izdanjem zamenjuje se treće izdanje ISO 9004:2009.

 

Više informacija o ovom standardu pogledajte ovde.