logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen standard SRPS ISO 10002:2019

Objavljen je standard SRPS ISO 10002:2019 - Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama.


Ovaj dokument daje smernice za proces postupanja sa prigovorima koji se odnose na proizvode i usluge u organizaciji, uključujući planiranje, projektovanje, razvoj, realizaciju operativnih aktivnosti, održavanje i poboljšanje. Ovim trećim izdanjem zamenjuje se drugo izdanje SRPS ISO 10002:2016.

 

 

Izvor: LinkedIn