logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Vlada Republike Srbije utvrdila više predloga zakona

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine, utvrdila Predlog zakona o metrologiji i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala. Takođe, na sednici od 12. decembra 2019. godine Vlada Republike Srbije je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II.

 

Predlog zakona o metrologiji i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala su u skupštinskoj proceduri od 28. oktobra 2019. godine, Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II, je u skupštinskoj proceduri od 13. decembra 2019. godine.

Tekst Predloga zakona o metrologiji se nalazi na internet stranici Narodne skupštine Republike Srbije i možete ga pročitati ovde.

Tekst Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala se nalazi na internet stranici Narodne skupštine Republike Srbije i možete ga pročitati ovde.

Tekst Predloga zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II se nalazi na internet stranici Narodne skupštine Republike Srbije i možete ga pročitati ovde.

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs