logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

EU projekat za energetsko označavanje i EKO dizaj proizvoda

Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u projektu EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda.

 

U okviru projekta EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda – Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa direktivom o energetskom označavanju proizvoda i ekodizajn direktivom” zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije objavljuje Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u realizaciji projekta.

 

Izvor i linkovi za dokumentaciju: tehnis.privreda.gov.rs