logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kako poboljšati zadovoljstvo korisnika?

U savremenom poslovanju zadovoljstvo korisnika je jedan od ključnih faktora za postizanje konkurentske prednosti, a pravo korisnika da bude informisan i pravo na naknadu štete ukoliko njegova očekivanja nisu ispunjena istaknuto je i u Smernicama Ujedinjenih nacija za zaštitu potrošača.

U tom kontekstu i evropska i međunarodna tela za standardizaciju kontinuirano rade na novim verzijama standarda iz ove oblasti kako bi se njihovom primenom postiglo veće zadovoljstvo korisnika. Institut za standardizaciju Srbije je krajem prošle godine, u novembarskom rešenju, objavio nekoliko standarda koji se odnose na zadovoljstvo korisnika.


Prvi i najvažniji je, svakako, SRPS ISO 10002:2019, Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama. Trenutno je na javnoj raspravi još jedan standard iz ove serije: SRPS ISO 10001:2019, Menadžment kvalitetom –Zadovoljstvo korisnika – Smernice za kodekse ponašanja za organizacije. Očekuje se da će ovaj standard biti objavljen krajem idućeg meseca, a uskoro bi trebalo da se objave i nove verzije standarda SRPS ISO 10003 i SRPS ISO 10004, koji se odnose na uputstva za eksterno rešavanje sporova organizacija i uputstva za praćenja i merenja.

U novembarskom rešenju ISS-a donet je još jedan standard koji se odnosi na rešavanje reklamacija, ali u vezi sa poštanskim uslugama. Reč je o standardu SRPS EN 14012:2019, Poštanske usluge – Kvalitet usluge – Principi za rešavanje reklamacija, koji pruža smernice za naknadu štete i procedure obeštećenja u vezi sa poštanskim uslugama.

 Ovaj standard, kao i sve standarde iz ponude Instituta možete bez naknade pročitati u standardoteci Instituta ili infocentrima u regionalnim privrednim komorama u šest gradova Srbije (Subotica, Novi Sad, Valjevo, Kragujevac, Zaječar i Niš), možete ih читати онлајн zahvaljujući jednoj od usluga Instituta ili ih kupiti u našoj prodavnici.

 

Izvor: iss.rs