logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

„Parking servis“ posluje po standardu ISO 10002:2018

JKP „Parking servis“ dobilo je još jedan u nizu standarda ISO 10002:2018 Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - Smernice za postupanje sa prigovorima u organizaciji.

 

U prostorijama Korisničkog servisa Sertifikaciono telo SGS sprovelo je proveru usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 10002:2018. JKP „Parking servis“ je dobilo Potvrdu o usaglašenosti procesa postupanja sa reklamacijama korisnika sa principima i smernicama ovog standarda. To znači da Preduzeće posebnu pažnju poklanja postupku rešavanja reklamacija korisnika, kroz razumevanje i uvažavanje njihovih zahteva i potreba.

Ovaj međunarodni standard se bavi aspektima postupanja sa prigovorima.

„Parking servis“ je društveno-odgovorno preduzeće, koje primenjuje Integrisani sistem menadžmenta (IMS), što znači da posluje po zahtevima standarda ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, standarda ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i standarda OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

U ovom Preduzeću, u toku je implementacija standarda ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija, čije uvođenje će značiti da se prema informacijama postupa odgovorno i profesionalno.

 

 

Izvor: srbijadanas.com