logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

PDCA Konsalting iz Novog Sada postao PECB Silver Partner

PDCA Konsalting d.o.o. Novi Sad, prepoznat od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) kao pouzdan partner u pružanju akreditovanih obuka u Republici Srbiji još od decembra 2016. godine, podigao je svoj status sa nivoa Bronzani partner, na nivo Srebrni partner.

 

Postignuti novi nivo u partnerskoj shemi na svetskom nivou je rezultat predanog i posvećenog rada zaposlenih u PDCA Konsalting d.o.o.

Igor Ćika, direktor i vodeći konsultant PDCA Konsalting d.o.o. jedan je od šest sertifikovanih trenera od strane PECB u Srbiji.

PDCA Konsalting d.o.o. edukacije pod licencom PECB vrši u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji