logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standard SRPS EN ISO 22301 na javnoj raspravi

Standard SRPS EN ISO 22301:2020 je u martu objavljen na engleskom jeziku, a od 04.05. je korisnicima dostupno i dvojezično izdanje ovog standarda – na srpskom i engleskom jeziku, koji je na javnoj raspravi.

 

Standard SRPS EN ISO 22301, Bezbednost i otpornost - Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja - Zahtevi, primenljiv je na sve organizacije, bez obzira na veličinu, granu industrije ili prirodu poslovanja. Takođe, relevantan je za sertifikaciona i regulatorna tela jer im omogućava da ocene sposobnost organizacije u ispunjavanju njenih zakonskih ili regulatornih zahteva.

Na osnovu strukture visokog nivoa (High-Level Structure – HLS) koju je uspostavio ISO, ovaj standard je usklađen sa mnogim drugim međunarodno priznatim standardima sistema menadžmenta kao što su ISO 9001 (menadžment kvalitetom) i ISO 14001 (menadžment životnom sredinom). Kao takav, osmišljen je tako da se može integrisati u postojeće procese menadžmenta jedne organizacije.

SRPS EN ISO 22301 objedinjuje najbolja međunarodna iskustva koja pomažu organizacijama da uspostave efikasan odgovor na poremećaje i oporavak od njih. To znači smanjene troškove i manji uticaj na poslovne performanse ukoliko dođe do nekog poremećaja u poslovanju.

Ostale koristi koje pruža ovaj standard uključuju:

• Mogućnost povećanja poverenja klijenata, isporučilaca, regulatornih tela i ostalih zainteresovanih strana da organizacija ima sveobuhvatne sisteme i procese za kontinuitet poslovanja.

• Poboljšane poslovne performanse i organizacionu otpornost

• Bolje razumevanje poslovanja kroz analizu ključnih pitanja i područja ranjivosti

 

Takođe, standard SRPS EN ISO 22301 daje jasan i detaljan prikaz načina funkcionisanja organizacije tokom incidenata koji remete poslovanje, nudeći značajne uvide koji su korisni za strateško planiranje, menadžment rizicima, menadžment lancem snabdevanja, transformaciju poslovanja i menadžment koji se odnosi na resurse.

 

 

Izvor: iss.rs