logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

SGS nastavlja sa organizacijom besplatnih vebinara

Tokom perioda pandemije COVID-19 i vanrednog stanja, SGS kompanija je razvila mogućnost realizacije svih obuka u okviru Akademije Online putem.

 

Zainteresovani su bili u mogućnosti da pristupe SGS obukama pohađajući digitalne kurseve koji se praktično isporučuju putem VILT (Virtual Instructor Led Training) metode, što je omogućilo i tutorima i polaznicima obuka da minimiziraju potencijalne uticaje na njihovo zdravlje i dobrobit.

 

Na ovaj način je realizovano niz besplatnih vebinara na kojima je prisustvovalo ukupno 300 prijavljenih kandidata iz različitih industrijskih grana.

Teme koje su bile predmet vebinara su:

  • ISO 50001:2018 PUT U ENERGETSKI MENADŽMENT
  • CE OZNAČAVANJE, SERTIFIKACIJA OSOBA I NJIHOVA VEZA SA ISO 45001:2018
  • ISO 22301:2019 UPRAVLJANJE KONTINUITETOM POSLOVANJA (BCMS)
  • PROVERITE VAŠE COVID-19 PROTOKOLE ZA DEZINFEKCIJU

U ovom duhu nastavljamo i u narednom periodu, organizacijom vebinara na različite aktuelne teme kao što su:

  • Lean Six Sigma
  • QMS – Sistemi Menadžmenta – Benefiti u poslovanju

 

Raspored redovnih obuka koje organizujemo u okviru SGS Akademija Srbija kao I vebinara (Day 0) možete pratiti na našoj lokalnoj web stranici https://www.sgs.rs/sr-latn-cs/training-schedule?page=1

Kao lider u stručnom usavršavanju oslanjamo se na naše dugogodišnje iskustvo sa stanovišta edukacije i unapređenja poslovnih procesa u mnogobrojnim organizacijama širom sveta.

Usluga koja je prisutna u 180 zemalja sveta podrazumeva obuku po SGS standardima i izdavanje odgovarajućih sertifikata koji su međunarodno prepoznatljivi u poslovnim krugovima zemalja gde SGS posluje. Namera nam je da kroz specijalizovane kurseve, koje drže kvalifikovani predavači koji su iskustvo stekli u praksi, obezbedimo stalno aktuelne teme koje su važne za poslovanje organizacija. “