logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova izdanja evrokodova na srpskom jeziku

Krajem jula, Institut za standardizaciju Srbije proširuje ponudu standarda za evrokodove na srpskom jeziku objavljivanjem standarda za projektovanje drvenih mostova - SRPS EN 1995-2, Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Deo 2: Mostovi.

 

Drugi standard koji će biti objavljen na srpskom jeziku jeste standard za projektovanje betonskih mostova, SRPS EN 1992-2. Ovaj standard je na javnoj raspravi do 31. avgusta, a potom sledi njegovo objavljivanje u septembru. Zajedno sa prevodom osnovnog standarda za projektovanje betonskih mostova, na javnoj raspravi je i drugo izdanje njegovog nacionalnog priloga – naSRPS EN 1992-2/NA. Glavnu izmenu u drugom izdanju nacionalnog priloga predstavlja tehnički revidirana tačka 2.1 u vezi sa definisanjem minimalne klase čvrstoće betona. Javna rasprava za ovaj standard traje do 10. avgusta, a objavljivanje se očekuje krajem istog meseca. Ostali nacionalni prilozi za Evrokod 2 sistematski su preispitani i Komisija U250-2 dala je predlog za njihovo potvrđivanje.

Institut je svojim korisnicima finansijski i logistički olakšao pristup standardima za evrokodove izradom elektronskih tematskih zbirki standarda. Ove zbirke sadrže sve srpske standarde iz pripadajuće serije Evrokod, na srpskom i engleskom jeziku, a korisnici u okviru ovih zbirki dobijaju i uslužne prevode kao pomoć prilikom čitanja standarda na engleskom jeziku. Prevodi se nazivaju uslužnim ili neautorizovanim zato što su izrađeni sopstvenim kapacitetima Instituta i nadležne komisije za standarde ih nisu razmatrale. Takođe, prilikom kupovine pojedinačnih izdanja standarda na engleskom jeziku, korisnicima se dostavljaju uslužni prevodi na srpski jezik.

 

 

Izvor: iss.rs