logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Čitanje nacrta srpskih standarda na veb sajtu

Standardi se pre konačnog usvajanja nalaze u fazi nacrta, kada sve zainteresovane strane mogu uticati na njihov sadržaj. Dostupnost čitanja nacrta standarda i mogućnost direktnog slanja komentara velika je novina na veb sajtu ISS-a, koja značajno može doprineti unapređivanju nacionalne standardizacije.


Period javne rasprave je pravi trenutak za uključivanje korisnika koji ne učestvuju aktivno u donošenju standarda, a žele da saznaju sadržaj nekog standarda u razvoju i da komentarišu njegov sadržaj. Onlajn čitanje nacrta standarda sada je dostupno svim korisnicima, uz obaveznu registraciju.

Komentari koji se dostavljaju mogu biti redakcijski (editorijalni), opšti i tehnički. Da bi bili uzeti u razmatranje potrebno je navesti obrazloženje za primedbu/predlog, kao i predlog novog teksta/vrednosti. Komentare, koji se dostavljaju elektronski, sekretari komisija objedinjavaju, a zatim ih komisije za standarde razmatraju (na sednicama, koje su trenutno onlajn).

Podnosioci komentara, takođe, mogu učestvovati na tim sednicama i dodatno obrazložiti svoje stavove. Prihvaćeni komentari na nacrt standarda prosleđuju se evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, kao nacionalni stav Republike Srbije.


Trajanje javne rasprave je najčešće 60 dana.

Sve standarde koji su na javnoj raspravi možete pogledati i komentarisati na sledećem linku.

 

 

Izvor: iss.rs