logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Doprinos standarda ciljevima održivog razvoja UN

UN su 2015. godine definisanjem 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) postavili ambiciozan petnaestogodišnji plan za rešavanje nekih od najhitnijih pitanja sa kojima se suočava svet, čime bi se stvorili uslovi za unapređenje mira, iskorenjivanje siromaštva i zaštita planete.

 

Ovi ciljevi su globalno prepoznati kao neophodni za buduću održivost sveta u kome živimo. Oni ukazuju na to da suzbijanje siromaštva mora ići ruku pod ruku sa strategijama koje grade ekonomski rast i bave se nizom socijalnih potreba, uključujući obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i mogućnost zaposlenja, istovremeno baveći se klimatskim promenama i zaštitom životne sredine.

ISO kao međunarodna organizacija za standardizaciju ima dugogodišnju saradnju sa UN i objavljivanjem standarda i srodnih dokumenta, pomaže u ostvarivanju ciljeva UN. ISO standardi pružaju solidnu osnovu na kojoj mogu napredovati inovacije i ključni su alati koje primenjuju vlade, industrije i potrošači doprinoseći postazanju svakog cilja.

Publikacija “Doprinos ISO standarda ciljevima održivog razvoja UN” identifikuje i sadrži pregled standarda koji daju najznačajniji doprinos u postizanju svakog pojedinačnog cilja. Povodom Dana UN i 75 godina postojanja ove organizacije Institut za standardizaciju Srbije preveo je ovu publikaciju na srpski jezik i u elekronskoj formi je možete je naći na našem sajtu.

 

 

Izvor: iss.rs