logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Atmosfersko pražnjenje: zbirke srpskih standarda i program za gromobranske instalacije

Svrha donošenja svih standarda je omogućavanje jednostavnijeg i kvalitetnijeg života i rada. Teško je porediti značaj i korist pojedinačnih standarda, ali svakako se izdvajaju mnogi standardi čijom primenom se mogu spasiti čak i ljudski životi.

 

Standardi u vezi sa zaštitom od atmosferskog pražnjenja mogu se uvrstiti u one standarde koji su neophodni i bez kojih su rizik i opasnost u slučaju ove prirodne pojave znatno veći. Iz tog razloga, preporučljivo je da ih primenjuju projektanti i izvođači građevinskih radova, kao i osobe koji vrše proveravanje i ispitivanje instalacija i sistema za zaštitu od udara groma.

Kako bi korisnicima omogućio lakši pristup i korišćenje ovih standarda, ISS je objavio dve zbirke, u kojima su na jednom mestu objedinjeni neophodni standardi za projektovanje, izvođenje i održavanje instalacija i sistema za zaštitu od groma i prenapona. Atmosfersko pražnjenje - Knjiga 1 je u štampanom izdanju i može se naručiti na sledećem linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/zastita-od-atmosferskog-praznjenja-knjiga-1_p854.html. Atmosfersko pražnjenje - Knjiga 2 dostupna je u elektronskom izdanju, a svi detalji nalaze se na sledećem linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/zastita-od-atmosferskog-praznjenja-tematska-zbirka-srpskih-standarda-i-srodnih-dokumenata-knjiga-2_p887.html.

U ISS-u možete nabaviti sve pojedinačne evropske standarde iz oblasti atmosferskog pražnjenja (serija standarda SRPS EN 62305, 1-4, serija standarda SRPS EN IEC 62561-7:2018, standardi SRPS EN 62561-7:2017, SRPS EN 50468:2011, SRPS CLC/TR 50469:2017 i SRPS EN 62858:2016), kao i izvorni srpski standard za određivanje nivoa ѕaštite za gromobranske instalacije, SRPS N.B4.803:2017.

 

Ukoliko ste zainteresovani za ovu oblast, preporučujemo besplatni vebinar, u organizaciji dugogodišnjeg člana ISS-a, kompanije Hermi neprimetni gromobrani d.o.o. iz Beograda. Vebinar se održava 3. decembra, a tema vebinara je program za projektovanje i kontrolu gromobranske instalacije i izbor zaštite od prenapona – SHIELD, koji je rezultat rada stručnjaka iz Hermi neprimetni gromobrani d.o.o. Na vebinaru će biti prikazano kako se ovaj program koristi, a svi učesnici vebinara dobiće besplatno ovaj koristan program. Link za prijavljivanje: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1mNwbTp-SHm9x2RM7ZcLWA.

 

Izvor: iss.rs