logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uskoro moguća registracija proizvoda - Završen tvining projekat u oblasti organske proizvodnje

Kao što smo već prenosili, Ministarstvo poljoprivrede završilo je projekat EU koji se tiče organske proizvodnje i politike kvaliteta proizvoda, u okviru kojeg su izgrađena i dva kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla "Autentična Srbija" o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i "Vinsko blago Srbije" o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla.

 

Tokom sprovođenja projekta, izrađen je zakonodavni okvir u oblasti šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organske proizvodnje u skladu sa acquis communautaire EU.

Takođe, pripremljeni su nacrti zakona o organskoj proizvodnji i zakona o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode i prateći pravilnici, kao i specifikacije tri proizvoda sa zaštićenim oznakama geografskog porekla na nacionalnom nivou, za registaciju na nivou EU.

Cilj projekta, koji je sprovodio Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju tog ministarstva, bio je da se kroz rad sa ekspertima, obuke i primenu najbolje prakse zemalja EU (Italije, Francuske i Austrije) unapredi znanje zaposlenih u resornom ministarstvu za kreiranje i sprovođenje agrarne politike u oblastima organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tvining je instrument institucionalne saradnje između javnih uprava država članica EU i zemalja korisnica/partnera sa ciljem pružanja podrške za prenošenje, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva EU (pravna tekovina Evropske unije).

 

Izvor: eKapija.com