logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Usvojen SRPS ISO 21001:2021 - Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije

12. februara 2021. godine usvojen je standard SRPS ISO 21001:2021 Obrazovne organizacije - Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije -Zahtevi sa uputstvom za korišćenje.

Standard je identičan sa ISO 21001:2018. Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta za obrazovne organizacije (EOMS), onda kada takva organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da podrži sticanje i razvoj kompetentnosti kroz podučavanje, učenje ili istraživanje. Dokument će biti objavljen na srpskom jeziku u narednim mesecima.

 

Izvor: Komisije za standarde КS CASCO i KS 176 ISS Srbije