logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Akreditovana Laboratorija Koridora Srbije - Ispitivanje građevinskih materijala koji se koriste u putogradnji

Laboratorija Koridora Srbije početkom meseca uspešno je završila postupak akreditacije za fizička i mehanička ispitivanja građevinskih materijala koji se koriste u putogradnji.

 

Obimom akreditacije obuhvaćene su standardne metode za ispitivanje asfaltnih mešavina, bitumena, kamenog brašna, kamenog agregata, cementa, betona i tla.

Kako je navedeno na sajtu Koridora Srbije, sertifikat je izdalo Akreditacionog tela Srbije - ATS na period od 4četiri godine.

Osnovna delatnost Laboratorije Koridora Srbije, kao državne laboratorije, u vezi je sa kontrolnim ispitivanjima kvaliteta materijala i radova ispred investitora (države) i za potrebe stručnog nadzora na državnim projektima.

- Takođe, dobijanjem akreditacije, stekli su se uslovi i da Laboratorija našeg preduzeća pruža usluge i trećim licima u domenu svog obima akreditacije - navedeno je.

Planovi preduzeća su da se Laboratorija kontinuirano unapređuje i proširuje svoj obim, i sa tom idejom Koridori Srbije raspisali su Javnu nabavku za obezbeđenje nove opreme kojom će ostvariti preduslove za prva proširenja obima.

 

Izvor: eKapija.com