logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nacrt halal standarda na javnoj raspravi

Nakon što je Komisija za standarde i srodne dokumente KS E034-17, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, pripremila nacrt izvornog srpskog standarda naSRPS E.A0.011-1, Halal proizvodnja – Deo 1: Opšti zahtevi, Institut za standardizaciju Srbije ovaj nacrt standarda stavlja na javnu raspravu koja će trajati do 12. aprila 2021. godine.

Svi zainteresovani korisnici, za vreme trajanja javne rasprave, mogu pristupiti tekstu nacrta standarda prijavljivanjem na veb-sajt Instituta, kao i pripremiti primedbe i komentare na tekst nacrta i dostaviti ih na razmatranje odgovarajućoj komisiji direktno preko našeg veb-sajta.

Inače, ovim standardom se utvrđuju zahtevi i uslovi za halal prehrambene proizvode i njihovu proizvodnju, obeležavanje i transport. Standard se primenjuje na celokupan sistem prehrambene industrije (od njive do trpeze), kao i na celokupan sistem ugostiteljskih usluga.

U Prilogu A ovog standarda utvrđuju se zahtevi za halal kozmetiku, a zahtevi za farmakološke halal proizvode u Prilogu B.

 

Izvor: iss.rs