logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Projekat IPA 2017 Podrška bezbednijim proizvodima: Četvrti sastanak Komiteta za upravljanje projektom i obuka "Podrška razvoju najmanje tri šeme akreditacije"

U okviru projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), u periodu od 15 - 18 marta 2021. godine, održana je, putem video linka, četvorodnevna obuka pod nazivom "Podrška razvoju najmanje tri šeme akreditacije – Obuka o Direktivama EU koje se odnose na medicinska sredstva“.

Obuci su pored predstavnika Ministarstva privrede, prisustvovali predstavnici Akreditacionog tela Srbije, Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, sertifikacionih tela, Delegacije EU i Konzorcijuma koji čine: Instututo Calidad, LNE i AECOM.

Obuku je držala ekspert Ana Pina, vodeći proveravač za medicinska sredstva u skladu sa MDR, MDD, MDSAP, ISO 13485:2016 i predavač za MDR, MDD, ISO 13485:2016.

 

Takođe, u okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, u prostorijama Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, 18. marta 2021. godine, putem video linka, održan je Četvrti sastanak Komiteta za upravljanje Projektom, na kojem je razmatran Tromesečni izveštaj o radu i planirane dalje aktivnosti.

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, u prostorijama Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, 18. marta 2021. godine, putem video linka, održan je Četvrti sastanak Komiteta za upravljanje Projektom.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje se, u okviru projekta sprovode u cilju podrške harmonizaciji određenih oblasti u okviru PG1 ( gradjevinski proizvodi, pirotehnička sredstva i eksplozivi za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila),  kao i aktivnosti koje se sprovode u cilju jačanja kapaciteta i podrške organima tržišnog nadzora. Takođe, razmatran je Tromesečni izveštaj o radu i razgovarano je o daljim planovima i aktivnostima. 

Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva privrede, prisustvovali i predstavnici MTTT, MGSI, MUP, ISS, ATS, DMDM, MEI,  Delegacije EU i Konzorcijuma koji čine: Instututo Calidad, LNE i AECOM.

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs